תותית סופט
תותית סופט  |  טכנולוגיה לעסק חכם יותר
 
תותית סופט

MonTier Service Center / IBM® DataPower® Operations Dashboard

תותית סופט גאה להפיץ את MonTier Service Center - MSC ולמכור את IBM® DataPower® Operations Dashboard - DPOD, מוצרים לפתרון תקלות וניטור מרכזי של מכונות IBM DataPower.

המוצרים פועלים בצורה אסינכרונית, במקביל לפעילות המכונות ובאופן שניתן להרחיבו לתמוך בכל היקף מידע. MSC / DPOD מיועדים לפתור בעיות אמיתיות שהוגדרו בידי מומחי DataPower בשילוב דרישות ומשוב מלקוחות.

באמצעות MSC / DPOD ניתן לקבל תמונה בזמן אמת על התעבורה וביצועי המכונות המשלבת סטטיסטיקות, ניתוח הסטורי, מגמות, התראות, דוחות ועוד. באמצעות יכולותיהם להתמקד בלוגים של כל טרנזקציה ולעקוב אחרי טרנזקציות שעוברות במספר מכונות DataPower, אלו כלים חובה לכל מי שעובד עם DataPower.


אתר MonTier